Aktuality‎ > ‎

Káčko o sobě dává vědět v médiích

přidáno: 30. 6. 2010 7:04, autor: Neznámý uživatel
Dne 30.6.2010 vyšel níže uvedené článek na webu Prachaticka, v nejbližší době vyjde v několika místních novinách.
 

„První polovina roku 2010 se v Kontaktním centru nesla v duchu změn“

 

Kontaktní centrum Prevent Prachatice je zařízení zaměřené na drogovou prevenci. Je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti Rady vlády a je registrovanou sociální službou dle zák. č. 108/2006 o soc. službách.

 Smyslem tohoto zařízení je zejména ochrana zdraví nás všech před negativními dopady, se kterými je spojeno užívání drog. Jedná se hlavně o prevenci před šířením nebezpečných a na léčbu velmi nákladných onemocnění jako jsou HIV/AIDS, hepatitidy, pohlavní nemoci a tuberkulóza. Naše služby se cíleně zaměřují hlavně na nejrizikovější skupinu lidí – nitrožilní uživatele drog,  u kterých je riziko přenosu těchto onemocnění velmi vysoké. Naše aktivity se proto soustředí zejména na to, aby se tyto infekce nešířily, jak mezi samotnými uživateli drog, tak z jejich řad mezi drogami nezasaženou populaci. Také díky síti kontaktních center a terénních programů se prozatím daří v ČR držet počet nakažených např. virem HIV na poměrně nízké úrovni. Tím se zároveň daří snižovat celkové společenské náklady nutné na následnou léčbu těchto onemocnění. Jen pro srovnání – KC Prachatice má plánovaný roční rozpočet cca 1 200 000,- Kč, standardní roční léčba jednoho člověka nakaženého hepatitidou typu C stojí cca 1 000 000,- Kč (dle informací z FN Motol). Ročně našich služeb využije zhruba 100 rizikových injekčních uživatelů drog… Kromě výše uvedených aktivit dále poskytujeme uživatelům drog i jejich sociálnímu okolí (rodiče, příbuzní, známí) řadu dalších zdravotně sociálních a poradenských služeb souvisejících s řešením drogové problematiky.

V letošním roce prochází naše zařízení řadou podstatných změn. Začátkem roku došlo ke změně názvu a loga zařízení. Dnešní podoba názvu je Kontaktní centrum Prevent Prachatice.

Další změny souvisely s celkově nepříznivou finanční situací drogových služeb obecně (oproti předchozím letům poklesly celkově naše fin. zdroje o cca 30%). První z těchto změn bylo oddělení terénních pracovníků od Kontaktního centra a jejich následné zařazení pod Jihočeský streetwork Prevent České Budějovice. Terénní pracovníky nadále můžete  ve městě potkat, změna je ve dnech a časech jejich výskytu na Prachaticku. Druhou změnou vedoucí ke snížení provozních nákladů bylo spojení týmu KC Prevent Prachatice a KC Prevent Strakonice. Novým vedoucím obou těchto zařízení je Mgr. Daniel Randák. Poslední v řadě je změna provozní doby, k naší lítosti ve smyslu zkrácení dostupnosti služeb pro klienty. V současné době můžete naše zařízení navštívit v těchto dnech a hodinách: Po, Út, Čt 10-16, St 10-17 a Pá 13-16. Telefonní číslo zůstalo stejné, tedy 388 310 147. Aktuální dění v „Káčku“ je možné také sledovat na http://kcpt.os-prevent.cz, kde se snažíme uvést veškeré změny a novinky v našem zařízení.

Comments