Historie

Kontaktní centrum Prevent zahájilo svou činnost 1.4.1998 jako Krizové a kontaktní centrum pro město a okres Prachatice. Do prosince roku 2005 obě centra zřizovalo o.s. Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům (SPPPO), které se následně transformovalo na o.s. Portus Prachatice.

K 1.1.2006 přešlo Kontaktní centrum pod PREVENT 99 z.ú. (dříve o.s. Prevent), Krizové centrum zůstalo pod křídly Portusu Prachatice o.p.s. (dříve o.s. Portus Prachatice). Služby centra zajišťují kvalifikovaní odborníci s dlouholetou praxí.

Centrum poskytuje kontaktní, poradenské a sociálně-asistenční služby zejména těm, kteří se dostali do problémové situace vlivem drog. Kromě služeb nabízených přímo v Kontaktním centru, je na Prachaticku realizován také terénní program a to pod projektem Jihočeský streetwork Prevent České Budějovice.